Brak wyników
online, 20.11.2023 r.

OGÓLNOPOLSKI JESIENNY KONGRES ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH 
ROZLICZANIE CIEPŁA WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ, PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW, KOOPERATYWY MIESZKANIOWE


 • przeglądy roczne oraz pięcioletnie
 • zasady rozliczania ciepła
 • nowe przepisy o kooperatywie mieszkaniowej  
 • najnowsze rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowe
Do startu wydarzenia pozostało:
 

Dlaczego warto wziąć udział?

 • Kongres jest dedykowany dla wszystkich zarządzających nieruchomościami, którzy poszukują skutecznych rozwiązań dla codziennych wyzwań z aspektami prawnymi, technicznymi i finansowymi. Sposoby na skuteczne rozwiązywanie trudnych problemów zostanie przedstawione przez doświadczoną kadrę. 
 • Oprócz interesujących wykładów, zapewniamy również możliwość skonsultowania swoich problemów z adwokatem specjalizującym się w prawie budowlanym. Na Kongresie będzie przewidziana sesja Q&A w czasie której, będą otrzymywane profesjonalne odpowiedzi.
 • Dzięki formule online wydarzenia dostęp do wiedzy jest jeszcze łatwiejszy. Bez wychodzenia z domu i ponoszenia kosztów można być na bieżąco z ważnymi zmianami, jakie każdy zarządca powinien znać w 2023 roku. 

Program Kongresu

schedule 9.00 | 20 listopada 2023 

Prelekcja 1
40 min.
Rozliczanie ciepła we wspólnocie mieszkaniowej
zdjęcie prelegenta

Michał Substyk Licencjonowany zarządca nieruchomości 

 • Rozliczanie mediów a aktualne przepisy prawne. Jakie obowiązki posiada właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego?
 • Zasady rozliczania ciepła – case study.
Prelekcja 2
40 min.
Przeglądy techniczne we wspólnocie mieszkaniowej – obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego
zdjęcie prelegenta

Katarzyna Mateja Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

 • Aktualne przepisy prawne  
 • Kontrole roczne, 5-cio letnie oraz inne obowiązkowe przeglądu
Prelekcja 3
40 min. + 40min sesja Q&A

 

Przepisy o kooperatywie mieszkaniowej oraz zmiany w przepisach prawnych dotyczących wspólnot mieszkaniowych 
zdjęcie prelegenta

Andrzej Kulak Adwokat 

 • Nowe przepisy dotyczące kooperatywy mieszkaniowej.
 • Przegląd najważniejszych zmian prawnych dotyczących wspólnoty mieszkaniowej.
Prelekcja 4
 

 

Efektywność Energetyczna - jak oszczędzać z Veolia. 
zdjęcie prelegenta

Paweł SwornowskiKey Account Manager Dział Sprzedaży i Doradztwa Energetycznego ,
Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.

 • Omówienie aktualnej sytuacji w branży energetycznej.
 • Propozycja rozwiązań optymalizujących koszty dostaw ciepła do budynków wielorodzinnych.
 • Rozwiązania z zakresu Białych Certyfikatów - dofinansowania z URE w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Prelekcja 5
 

 

Wyzwania przed Spółdzielniami i Wspólnotami Mieszkaniowymi i źródła ich finansowania
zdjęcie prelegenta

Kamil Skonieczny ECDF Dotacje

 • Wzrost cen nośników energii – jak sobie z nim radzić?
 • Audyt energetyczny, termomodernizacyjny - obowiązek czy szansa?
 • Białe certyfikaty – dodatkowe korzyści finansowe.
 • Sposoby finansowania inwestycji w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.
Prelekcja 6
 

 

Termoizolacja Cienkowarstwowa Systemu BAUTER – rozwiązania przyszłości
zdjęcie prelegenta

Mariusz Ćwirta  

 • Jak działa system Bauter
 • Tradycyjne metody vs nowoczesne rozwiązania
Prelekcja 7
 

 

Zmiany prawne i trendy rynkowe związane z Elektromobilnością - wyzwania oraz korzyści dla Spółdzielni Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości
zdjęcie prelegenta

Agnieszka Maciejko  

 • Rynek elektromobilności i transformacja sektora motoryzacyjnego
 • Europejskie i krajowe regulacje prawne wspierające elektromobilność
 • Wyzwania stojące przed podmiotami zarządzającymi nieruchomościami
 • Rozwiązania techniczne w zakresie stacji ładowania i korzyści z nimi związane
Prelekcja 8
 

 

Winda Plus – nowy program wspomagający dostępność architektoniczną
zdjęcie prelegenta

Patryk Błaszczyk  

 • finansowanie, planowanie i przygotowanie inwestycji poprawiających dostępność dla osób starszych, rodzin z małymi dziećmi, osób niepełnosprawnych
 • modernizacja częściowa lub pełna wymiana istniejących dźwigów mająca na celu dostosowanie urządzeń poprzez instalację nowych elementów windy
 • przebudowa szybów dźwigowych zakładająca uruchomienie dodatkowych przystanków na poziomie obecnych maszynowni lub poprzez adaptację komory śmietnikowej na nowy hol windowy
 • dobudowa szybu do budynku lub montaż szachtu w duszy klatki schodów wraz z projektem i montażem nowej windy
Prelekcja 9
 

 

Prosument Lokatorski - korzyści dla wspólnot mieszkaniowych po nowelizacji Ustawy UC 99 OZE
zdjęcie prelegenta

Robert Olejnik Prezes Centrum Badawczo Naukowego Ekopark S.A.

 • Korzyści dla wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych po nowelizacji ustawy UC 99 OZE po 01 października 2023 r.
 • Dotacje z BGK „ Grant OZE” w ramach programów wspierających rozwój OZE dla budynków wielomieszkaniowych.
 • Kompleksowe rozwiązania z zakresu optymalizacji kosztów energetyczno-cieplnych dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
 • Program POE (Pakiet Optymalizacji Energetycznej) -gwarancją dla wdrażania nowych technologii w obszarze OZE

Prelegenci

Poznaj naszych ekspertów

Michał Substyk

Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687 uzyskana w 2001 r.). Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe ... Więcej budował zarządzając nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada również długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania.

Katarzyna Mateja

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

adw. Andrzej Kulak

Adwokat, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych ... Więcej i Dziennikarstwa. Od 2011 roku współpracuje z wiodącymi poznańskimi kancelariami. W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych dotyczących nieruchomości oraz procesu budowlanego.

Paweł Swornowski 

Key Account Manager Dział Sprzedaży i Doradztwa Energetycznego Od ponad 30 lat związany ze sprzedażą produktów, oraz rozwiązań w branżach FMCG i w branżach technicznych. Pracował w koncernach międzynarodowych, ... Więcej w polskich firmach oraz prowadził własną działalność gospodarczą. Na bazie różnorodnych praktyk i wieloletniego doświadczenia zawodowego analizuje sytuację, doradza i podpowiada najkorzystniejsze rozwiązania biznesowe.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Kamil Skonieczny

Ukończył studia na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o specjalności Zrównoważony Rozwój Energetyki, a także studia podyplomowe z zakresu... Więcej audytów energetycznych na Politechnice Warszawskiej oraz w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej nt. energetyki odnawialnej w biznesie. Z dofinansowaniami związany od 2015 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Doradca Energetyczny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w firmach z branży odnawialnych źródeł energii. Jego wiedza ekspercka z zakresu efektywności energetycznej oraz doświadczenie w branży OZE pozwala mu efektywnie doradzać i wspierać merytorycznie klientów.

Mariusz Ćwirta

  ... Więcej  

Agnieszka Maciejko

jest absolwentką Politechniki Warszawskiej kierunków Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym oraz Zarządzanie i Marketing na Wydziale Inżynierii Produkcji. Posiada czternastoletnie doświadczenie ... Więcej w sektorze energetycznym, w tym w Spółkach pełniących rolę Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Przez wiele lat pracowała jako Inżynier, Project Manager oraz Kierownik Wydziału odpowiedzialnego za Eksploatację i Standaryzację Sieci Dystrybucyjnej.

Agnieszka była również zaangażowana w pracę naukową i dydaktyczną na Politechnice Warszawskiej oraz aktywnie działała w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Posiada bogate doświadczenie w pracy zarówno z zagranicznymi spółkami OSD jak i krajowymi zrzeszonymi w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) – będąc członkiem zespołów eksperckich. Aktywnie wspiera również rozwój młodej kadry inżynierskiej, współpracując ze środowiskiem studenckim – w roku 2022 pełniła rolę Mentorki w programie Mentoringowym Politechniki Warszawskiej.

Branża Elektromobilności jest Agnieszce bliska od 2020 roku. W Elomoto Sp. z o.o. sprawuje funkcję Dyrektora ds. Operacyjnych, odpowiadając za zapewnienie skutecznej i sprawnej realizacji procesu budowy stacji ładowania, przy jednoczesnym dbaniu o wysoką jakość urządzeń i rozwiązań technicznych oferowanych Klientom.

Patryk Błaszczyk

Specjalista ds. planowania i wyceny realizacji w firmie Winda Warszawa

Robert Olejnik

Wieloletni członek zarządu wielu spółek z sektora technologicznego, pomysłodawca i kreator wielu projektów w ramach zrównoważonego ... Więcej rozwoju.
Od 2021 r. prezes zarządu spółki Ekopark S.A. notowanej na rynku papierów wartościowych New Connect , oraz Centrum Badawczo Rozwojowego Ekopark S.A.
Inicjator programu CBOiNT( Certyfikacja Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii) -CBOiNT został powołany do życia z dniem 1 lutego 2021 r. Sygnatariuszami Programu są: Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (KEZO Centrum Badawcze PAN), Centrum Badawcze EKO- PARK, Pol- ski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM) i fundacja straży pożarnej CFBT.PL oraz Stowarzyszenie Inżynie- rów i Techników Pożarnictwa SITP. Partnerem Wykonawczym programu jest PZU LAB. Zgodnie z zawartą umową, Sygnatariusze Programu wyznaczyli na Operatora Programu spółkę EKOPARK S.A.
Celem CBOiNT jest wdrażanie i monitorowanie standardów oraz dobrych praktyk wykonawczych wpływających na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego i pożarowego w przestrzeni publicznej oraz komercyjnej .

Kogo zapraszamy do udziału w kongresie?

Wydarzenie jest kierowane do zarządców i właścicieli nieruchomości, zarządców wspólnot mieszkaniowych oraz organów spółdzielni.

Kongres Zarządców Nieruchomości to doskonała okazja do zdobycia branżowej wiedzy i zadania pytań ekspertom nieruchomości!

Event jest organizowany jest przez redakcję miesięcznika Mieszkanie i Wspólnota
 

Współpracujemy z cenionymi i znanymi w branży ekspertami, którzy poprzez merytoryczną treść wspierają zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych w codziennej pracy.

WAŻNE INFORMACJE

DOTYCZĄCE KONGRESU:

 • Najciekawsze tematy zaprezentowane przez najlepszych prelegentów – zaproszeni eksperci to praktycy, którzy doradzają zarządcom i właścicielom nieruchomości, jak radzić sobie z pojawiającymi się problemami. Na kongresie opowiedzą nam o nowościach prawnych i zmianach, które każdy zarządca powinien znać..
 • Udział w kongresie jest bezpłatny – redakcja czasopisma Mieszkanie i Wspólnota zaprasza na udział w całkowicie bezpłatnym kongresie. Nie czekaj, zapisz się już dziś!
 • Zostaw nam swojego maila – pamiętaj, żeby podczas rejestracji podać prawidłowy adres e-mail. Na wskazanego maila tuż przed kongresem otrzymasz link do wydarzenia online.
 • Certyfikat dla każdego uczestnika – po wydarzeniu otrzymasz zaświadczenie w wersji online, potwierdzające Twoje uczestnictwo w kongresie.

Weź udział

Wybierz swój bilet

Udział
bezpłatny

0 zł
netto / 0 zł brutto

Zapisz się na konferencję już dzisiaj i skorzystaj z bezpłatnego udziału.

Powiadomimy Cię także o kolejnych edycjach.

Udział
płatny

29,99 zł
netto / 36,89 zł brutto

Jeżeli wolisz nie wyrażać zgody na przekazanie Twoich danych naszym partnerom, z którymi organizujemy tę konferencję, możesz wziąć udział w wydarzeniu płatnie, bez rabatu.

Bezpłatny udział

Wypełnij poniższy formularz,
by odebrać swój darmowy bilet na kongres

Organizator: 

Kontakt

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

Współpraca i reklama
Małgorzata Kołodziejczak
536 511 449 malgorzata.kolodziejczak@forum-media.pl