Brak wyników
FAQ.
Szukaj.
Wyszukaj interesujące Cię tematy wśrod pytań i odpowiedzi
Czy jest możliwość otrzymania dodatkowych rabatów na udział w kongresie?
Czy jest możliwość otrzymania dodatkowych rabatów na udział w kongresie?
Jak mogę zapłacić za udział w kongresie?
Podstawę płatności za udział w kongresie stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Dokument wygeneruje się automatycznie zaraz po rejestracji zgłoszenia na stronie internetowej. Fakturę pro forma mogą Państwo pobrać online. Pełną informację na temat płatności otrzymają Państwo także na podany adres mailowy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
Możliwa jest także płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. Przy wyborze tej formy płatności gwarantujemy Państwu 2% rabatu.
W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
Czy wystawiane są faktury za uczestnictwo? Czy fakturę VAT mogę odebrać na miejscu warsztatów?
Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu konferencji.
Co mogę zrobić gdy została wystawiona faktura pro forma, a chcę zmienić dane do faktury?
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem warsztatów).
Co zrobić w sytuacji gdy z przyczyn losowych nie mogę wziąć udziału w kongresie?
W tej sytuacji przysługuje możliwość zmiany uczestnika. Prosimy o informację pisemną na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl zawierającą dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika można dokonać najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem/konferencją.
Do kiedy można zapisywać się na kongres?
Udział w warsztatach można zgłaszać do 14 września 2019 r.
W jaki sposób zostanę powiadomiony o tym, że formularz zgłoszeniowy został dostarczony do organizatora?
Zaraz po rejestracji online Zamawiający otrzyma automatycznie potwierdzenie wpisania na listę uczestników warsztatów drogą mailową. W przypadku braku odpowiedzi uczestnik proszony jest o kontakt z organizatorem pod numerem 61 66 55 800 lub mailowo bok@forum-media.pl.
W jakim terminie otrzymam szczegółowe informacje dot. kongresu?
Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed warsztatami, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszym warsztatom www.warsztatyliderowhr.pl znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.
Co się stanie jeśli nie zapłacę przed warsztatami – czy to oznacza rezygnację z udziału?
Nieuregulowanie płatności przed terminem warsztatów nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w warsztatach. Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w warsztatach, musi złożyć pisemną rezygnację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl lub listownie na adres Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań.
Zgłosiłem udział w kongresie, jednak z nieprzewidzianych powodów nie mogę wziąć w nichudziału. Co mogę zrobić w tej sytuacji?
W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kongresie wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację do 12 lutego 2019 r. nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 12 lutego 2019 r., a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
Co w sytuacji jeśli zapłaciłem już za warsztaty, ale zgłosiłem rezygnację na 30 dni przed warsztatami?
W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.

Brak wyników