Program.
Gospodarowanie odpadami komunalnymi – jakie nowe obowiązki nakładane są na zarządcę nieruchomości w związku ze zmianą składek? Zobrazowanie tematu przez symulacje kosztowe i analizę realnie stosowanych praktyk.
 • Wyliczanie opłaty śmieciowej – symulacje kosztowe dla różnych metod rozliczania. Jak prawidłowo wypełnić deklarację śmieciową, a co w przypadku podania błędnych informacji?
 • Selektywna i nieselektywna zbiórka odpadów. Jak wywiązać się z obowiązków zarządcy, tak aby pogodzić oczekiwania mieszkańców ze wzrostem opłaty śmieciowej? Kiedy i o ile można podwyższyć stawkę za odbiór odpadów? Jak edukować mieszkańców w tym zakresie i weryfikować przestrzeganie zasad segregacji – analiza różnych praktyk stosowanych przez wspólnoty mieszkaniowe
Optymalizacja zużycia energii cieplnej, czyli termomodernizacja. Pokazujemy możliwe zmiany z perspektywy unijnej oraz państwowej i przekładamy to na realia w praktyce.
 • Pojęcie audytu energetycznego – jak na jego podstawie zdecydować o wykonaniu prac termomodernizacyjnych? Ocieplenie ścian to nie wszystko – jakie inne działania stosuje się w ramach termomodernizacji?
 • Dofinansowanie termomodernizacji – perspektywa unijna i państwowa. Ile można uzyskać na zaplanowane zmiany w budynku? Jakie wymogi należy spełnić, by otrzymać środki? Gdzie zgłosić się po wsparcie finansowe i jak długo się na nie czeka?
 • Case studies na przykładzie realnej inwestycji w termomodernizację. O swoich doświadczeniach związanych z etapami przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych, kosztami, dokumentacją, czasem realizacji oraz korzyściami technicznymi i finansowymi z tego przedsięwzięcia.
Kontrola instalacji gazowej – techniczne aspekty i obowiązki zarządcy.
 • Rodzaje wewnętrznych instalacji gazowych i sposoby ich projektowania. Jak wymogi powinny spełniać poszczególne elementy instalacji gazowych, by uznać je za bezpieczne i możliwe do eksploatacji?
 • Kiedy przeprowadzić kontrolę instalacji gazowej? Jak ona przebiega? Co zrobić w przypadku, gdy lokator nie udostępnia mieszkania osobom przeprowadzającym okresowe kontrole? Jak powinien wyglądać protokół z kontroli instalacji gazowej?
 • Przebudowa instalacji gazowej – jak należy przeprowadzić taką inwestycję i jaka dokumentacja jest niezbędna w celu dopełnienia wszystkich wymagań?
Monitoring w budynku – pomoc dla zarządcy czy łatwa droga do naruszenia ochrony danych osobowych? W ujęciu prawa i praktyki.
 • Procedury i wymogi techniczne systemu monitorującego. Gdzie można go umieścić? Czy można zamontować go w pobliżu balkonów lub wiaty śmietnikowej? Jakie zgody i dokumentację należy zebrać? Zawiłości związane z finansowaniem systemu monitorującego.
 • Przetwarzanie danych osobowych, a monitoring – w jaki sposób przepisy regulują tę kwestię? Kto jest upoważniony do dostępu do danych? Czy osoba z zewnątrz może żądać wglądu w zarejestrowany materiał? Jak zarządca nieruchomości może zabezpieczyć się przed roszczeniami?
 • Zarejestrowanie incydentu na monitoringu i co dalej? Czy zgłoszenie na policję jest obligatoryjne? Jaka jest odpowiedzialność zarządcy nieruchomości w tym zakresie?
Garaże – efektywne zarządzanie bez zbędnych kosztów, czasu i stresu.
 • Jak określić status garażu? Rodzaje funkcjonowania garaży wielostanowiskowych – część nieruchomości wspólnej, czy prawnie wyodrębniony lokal? Jakie problemy mogą wystąpić podczas zarządzania poszczególnymi formami garaży? Jak podejmować decyzje odnośnie do garażu? Prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości w tym zakresie.
 • Podział kosztów – za co i ile powinni zapłacić współwłaściciele garaży? Co w przypadku remontu garażu? Kto za niego odpowiada i z jakich środków jest finansowany?
 • Problemy funkcjonowania garaży podziemnych. Jak poradzić sobie ze stawianiem samochodu na cudzym miejscu, parkowaniu poza wyznaczonym obszarem, uszkodzeniem bram wjazdowych, zawilgocenie na ścianach, czy blokowaniem drogi?
PANEL SPECJALNY
Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w nieruchomości w okresie zagrożenia epidemiologicznego – rekomendacje i dobre praktyki przed kolejną falą
 • Obowiązki zarządców w zakresie wdrożenia i przestrzegania zasada bezpieczeństwa na terenie nieruchomości – jak przepisy regulują kwestię odpowiedzialności zarządcy za działania prewencyjne oraz jak weryfikować przestrzeganie wymogów higieniczno-sanitarnych przez lokatorów i rozliczać wydatki na zakup środków ochronnych?
 • Zabezpieczanie części wspólnych nieruchomości – jakie rozwiązania sprawdzają się najlepiej w zabezpieczeniu wind, poręczny, klatek schodowych oraz innych powierzchni użytkowanych przez mieszkańców – przegląd dostępnych rozwiązań pod kątem skuteczności
 • Zebrania wspólnoty, regulowanie opłat, spotkania z mieszkańcami – jak bezpiecznie prowadzić sprawy wspólnoty mieszkaniowej w okresie zagrożenia epidemiologicznego – narzędzia online jako alternatywa spotkań tradycyjnych, nowe regulaminy i zasady bezpieczeństwa w biurze zarządcy.
Sekcje pełne inspiracji.
Budowanie i utrzymanie relacji z klientami – czyli psychologiczne aspekty w pracy zarządcy nieruchomości.
 • Jak określić potrzeby oraz cechy naszego klienta w budynkach mieszkalnych? Dlaczego jest to tak ważne i jak wpłynie na naszą przyszłą pracę? W jaki sposób przeprowadzać zebrania, by doprowadzić do porozumienia?
 • Konflikty interesów i skargi. Do czego mogą one doprowadzić? Jak ich uniknąć oraz w jaki sposób na nie reagować?
 • Jak radzić sobie w stresujących sytuacjach, by nie zrazić do siebie klienta? Jak rozmawiać z lokatorem, który nie przestrzega ciszy nocnej, a jak podejść do osoby, która nie dba o wspólną przestrzeń?
Nowości w pracy zarządcy nieruchomości. Przekonaj się, jak ułatwić swoją pracę i zautomatyzować procesy w branży zarządzania nieruchomościami dzięki oprogramowaniom wspierającym.
 • Sprawdź, jak działają systemy wspierające działania zarządców i właścicieli nieruchomości. Dzięki profesjonalnemu pokazowi dowiesz się, jak mogą one ułatwić wywiązywanie się z codziennych obowiązków zarządcy nieruchomości oraz przekonasz się, jakie są korzyści z wykorzystywania oprogramowania w pracy.