Prelegenci.
Andrzej Kulak
adwokat
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Od 2011 roku współpracuje z wiodącymi poznańskimi kancelariami. W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych dotyczących nieruchomości oraz procesu budowlanego.
Witold Malinowski
zarządca nieruchomości, wykładowca
Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. W latach 2003 - 2005 – zarządca nieruchomości Centrali Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, od 2005 do 2011roku – dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo- Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Wykładowca (m.in. w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Menedżerskiej) problematyki związanej z zarządzaniem nieruchomościami, zwłaszcza w zakresie inwentaryzacji zasobów, utrzymania technicznego struktury, prowadzenia gospodarki budżetowej, zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa pożarowego, rozliczania mediów.
Katarzyna Mateja
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Ukończyła studia w specjalności Inżyniera Procesów Budowlanych – Technologie i Zarządzanie w Budownictwie w stopniu magistra na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2005 roku związana zawodowo ze śląskimi organami Nadzoru Budowlanego.
Michał Substyk
licencjonowany zarządca nieruchomości
Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687 uzyskana w 2001 r.). Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował zarządzając nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada również długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania.
Paweł Gaciek
Dyrektor Technicznej Obsługi Klienta BOLIX
Ukończył kierunek budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Z branżą ociepleń związany zawodowo od ponad 20 lat. Wchodzi w skład komisji technicznej Stowarzyszenia na rzecz Systemów Ociepleń (SSO). Autor wielu publikacji technicznych, artykułów, instrukcji, opinii technicznych z dziedziny ociepleń ścian zewnętrznych i stropów.