Prelegenci.
adw. Andrzej Kulak
W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, prac projektowych i nieruchomości. Współpracuje  z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie realizacji przez te podmioty inwestycji budowlanych.
mgr inż. Katarzyna Barbara Mateja
PINB w Piekarach Śląskich – ukończyła studia w specjalności Inżynieria Miejska

w stopniu inżyniera oraz w specjalności Inżynieria Procesów Budowlanych – Technologię i Zarządzanie w Budownictwie w stopniu magistra na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2005 r. do dziś związana zawodowo ze śląskimi organami nadzoru budowlanego.

Rafał Ostrowski
Główny księgowy spółdzielni mieszkaniowej zarządzającej zasobami własnymi i wspólnotami. Doradca podatkowy, od wielu lat czynnie zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami.
prawnik Paweł Puch
Prawnik specjalizujący się w problematyce zarządzania nieruchomościami, na co dzień doradza zarządcom nieruchomości, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym w zakresie problemów administracyjnych, finansowych oraz technicznych. Autor licznych książek, artykułów, opracowań i analiz prawnych dotyczących rynku nieruchomości.