Prelegenci.
Andrzej Kulak
adwokat
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Od 2011 roku współpracuje z wiodącymi poznańskimi kancelariami. W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych dotyczących nieruchomości oraz procesu budowlanego.
Witold Malinowski
zarządca nieruchomości, wykładowca
Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. W latach 2003 - 2005 – zarządca nieruchomości Centrali Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, od 2005 do 2011roku – dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo- Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Wykładowca (m.in. w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Menedżerskiej) problematyki związanej z zarządzaniem nieruchomościami, zwłaszcza w zakresie inwentaryzacji zasobów, utrzymania technicznego struktury, prowadzenia gospodarki budżetowej, zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa pożarowego, rozliczania mediów.
Katarzyna Mateja
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Ukończyła studia w specjalności Inżyniera Procesów Budowlanych – Technologie i Zarządzanie w Budownictwie w stopniu magistra na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2005 roku związana zawodowo ze śląskimi organami Nadzoru Budowlanego.
Michał Substyk
licencjonowany zarządca nieruchomości
Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687 uzyskana w 2001 r.). Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował zarządzając nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada również długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania.
Paweł Gaciek
Dyrektor Technicznej Obsługi Klienta BOLIX
Ukończył kierunek budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Z branżą ociepleń związany zawodowo od ponad 20 lat. Wchodzi w skład komisji technicznej Stowarzyszenia na rzecz Systemów Ociepleń (SSO). Autor wielu publikacji technicznych, artykułów, instrukcji, opinii technicznych z dziedziny ociepleń ścian zewnętrznych i stropów.
Grzegorz Jędra
Ekspert marki Austrotherm.
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Z branżą budowlaną związany od prawie 20 lat. Od blisko 10 lat pełni obowiązki doradcy technicznego w firmie Austrotherm. Prócz szeroko pojętego doradztwa technicznego prowadzi szkolenia dotyczące wyrobów do izolacji termicznej i ich zastosowania w budownictwie
Rafał Roksela
Działacz Stowarzyszenia Pracodawców Branży Dźwigowej
W branży dźwigowej od ponad 15 lat, działacz Stowarzyszenia Pracodawców Branży Dźwigowej, audytor i ekspert techniczny wielu firm dźwigowych, na stałe zatrudniony w spółce Winda – Warszawa gdzie zajmuje się analizą i planowaniem projektów inwestycyjnych, absolwent kierunku „Projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń transportu bliskiego”, autor kilku publikacji branżowych.
Piotr Muszyński
Product Manager - Dachy Zielone
Rzeczoznawca PSDZ
Kierownik Działu Business Development w SOPREMA Polska i rzeczoznawca Polskiego Stowarzyszenia Dachów Zielonych. Z firmą SOPREMA związany od 12 lat, gdzie opracowuje i wdraża nowe technologie z zakresu dachów zielonych i hydroizolacji oraz odpowiada za współpracę z architektami, szkolenia i nadzór techniczny. W swojej pracy kładzie nacisk na systemowe rozwiązania w obszarze dachów zielonych, które stanowią nie tylko system pod względem niezawodności poszczególnych warstw i komponentów, lecz co najistotniejsze – również w zakresie ich oddziaływania na bardzo szeroko pojęte izolacje i ich spójność w systemie.
Grupa SOPREMA specjalizuje się w produkcji i dystrybucji kompleksowych systemów oraz rozwiązań hydro- i termoizolacyjnych dla budownictwa i inżynierii lądowej. Należą do nich: systemy izolacji dachów płaskich (bitumiczne, termicze, akustyczne), systemy izolacji płynnych ALSAN® do balkonów, tarasów i parkingów, membrany syntetyczne PVC i TPO FLAGON®, systemy dachów zielonych SOPRANATURE®, dachy chłodne SOPRASTAR® (cool roofs), systemy izolacji fundamentów COLPHENE BSW, systemy izolacji mostowej, płyty termoizolacyjne PIR & PUR oraz EPS & XPS, a także uszczelniacze dekarskie i pianki poliuretanowe do termoizolacji.