Prelegenci.
Andrzej Kulak
Adwokat, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Od 2011 roku współpracuje z wiodącymi poznańskimi kancelariami.

W latach 2013-2015 odbył aplikację adwokacką pod patronatem członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Jest wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych dotyczących procesu budowlanego i prac projektowych. Współpracuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie realizacji przez te podmioty inwestycji budowlanych.
Katarzyna Mateja
Mgr inż. budownictwa. Ukończyła studia w specjalności Inżynieria Miejska w stopniu inżyniera oraz w specjalności Inżynieria Procesów Budowlanych – Technologię i Zarządzanie w Budownictwie w stopniu magistra na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2005 r. do dziś związana zawodowo ze śląskimi organami nadzoru budowlanego. W lipcu 2015 r. została powołana na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piekarach Śląskich.

Ponadto od 2009 r. współpracuje z Wydawnictwem FORUM Media.
Rafał Ostrowski
Główny księgowy- członek zarządu w spółdzielni mieszkaniowej zarządzającej zasobami własnymi i wspólnotami mieszkaniowymi, 15 lat doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami, doradca podatkowy (numer wpisu 12047), licencjonowany zarządca nieruchomości, autor licznych publikacji w miesięczniku "Mieszkanie i wspólnota".
Grażyna Białopiotrowicz
Trener biznesu, trener rozwoju osobistego oraz umiejętności interpersonalnych, specjalista w zakresie marketingu politycznego i kreowania wizerunku. Prowadzi szkolenia i treningi w zakresie psychologii biznesu, dotyczące m.in. profesjonalnej obsługi klienta, skutecznej komunikacji interpersonalnej, psychologii sprzedaży, strategii wywierania wpływu społecznego, kreowania wizerunku, stresu zawodowego i zarządzania emocjami. Współpracuje, jako wykładowca, z Katedrą Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Osobisty doradca i trener osób publicznych oraz menedżerów wysokiego szczebla. Na Rynku Nieruchomości od 1998 roku prowadzi szkolenia i treningi dla Zarządców Nieruchomości, dla Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz Rzeczoznawców Majątkowych.
Katarzyna Kruszka-Pytlik
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Poznania. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 roku związana z Urzędem Miasta Poznania, początkowo przy realizacji unijnych projektów infrastrukturalnych, a od 2010 roku realizuje największy jak dotychczas projekt PPP w zakresie gospodarki odpadami tj. „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania”. W latach 2011–2013 sekretarz Komisji Przetargowej, prowadzącej postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego ds. wyboru partnera prywatnego, który zaprojektuje, wybuduje, sfinansuje i będzie zarządzał spalarnią odpadów komunalnych w Poznaniu. Obecnie zajmuje się gospodarką odpadami jako Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Poznania oraz Członek Zarządu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.