Redakcja
Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami
Redakcja

Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami powinny skupiać się w dużym stopniu na eliminacji źródeł zagrożeń i sposobach zapewnienia bezpieczeństwa, co ma szczególne znaczenie choćby przed rozpoczęciem okresu zimowego. Bardzo istotne jest m.in. sprawdzenie stanu, w jakim są instalacje wewnętrzne w budynkach, co pozwala na szybkie wykrycie potencjalnych zagrożeń. Zarządcy powinni również wiedzieć, jakie błędy w eksploatacji budynku popełniają użytkownicy lokali oraz za jakie uchybienia ukarani mogą zostać oni sami. Istotna jest także świadomość nieprawidłowości, które mogą pojawić się podczas remontów budynków.

Czytaj dalej
Zarządzanie nieruchomościami: udostępnienie nagrań z monitoringu i drogi wewnętrzne
Redakcja

Zarządzanie wspólnotą wymaga znajomości wielu kwestii prawnych oraz stałego śledzenia wprowadzanych zmian. W niniejszym artykule przedstawione zostały aktualne i wciąż wiążące się z wątpliwościami zagadnienia: monitoring wizyjny i udostępnienie nagrań z monitoringu oraz omówienie przepisów obowiązujących na drogach wewnętrznych.

Czytaj dalej
Zarządzanie nieruchomościami – aspekty finansowe
Redakcja

Zarządzanie nieruchomościami wiąże się z licznymi wyzwaniami, wśród których nierzadko znajdują się inwestycje wymagające dużych nakładów pieniężnych, których we wspólnotach często brakuje. Właśnie dlatego zarządcy powinni wiedzieć, jak ma wyglądać efektywne zarządzanie finansami oraz skutecznie pozyskiwać dofinansowania na bieżące naprawy, inwestycje czy remonty.

Czytaj dalej